Cases
项目展示
国际教育——中小学阶段项目展示
2013/12/27 16:07:10 By:管理员

 


一、建立
中韩友好学校

     2011年,浏阳黄泥湾小学金沙路小学与韩国唐津元堂小学缔结成友好学校。
           浏阳市浏阳河中学、荷花中学与韩国唐津湖西中学缔结成友好学校。

         

        

         
 

二、友好学校交流及冬夏令营


   2010年,新文小学访问韩国唐津小学,并进行友好学校夏令营。
   2010年,韩国唐津小学回访新文小学,并进行友好学校夏令营。

          
   
            

                            
      

三、更多案例  


>>2014年韩国湖西中学和长沙铁路第一中学互访冬令营